Chat with us, powered by LiveChat Festival vedy a techniky AMAVET - Pravidlá a Podmienky

Podmienky súťaže

Na súťaži autori prezentujú svoj výskum formou postera. Poster je kartónový stojan, ktorý umožňuje autorom pripevnenie a prezentovanie svojho výskumu, hodnotiacej komisii a návštevníkom.

Vzhľad a rozmery postera


Poster je vizuálny prostriedok ako najviac prehľadne a zrozumiteľne podať informácie o vašom projekte. Pamätajte si, že hodnotiteľa najviac zaujíma obsah vašej práce a nie kreativita dizajnu. Je dobré zvážiť aj množstvo textu na posteri.

Problém

Vyberte alebo nájdite problém, to čo vás zaujíma, o čom by ste sa chceli niečo dozvedieť. Ako môžete niečo zlepšiť alebo docieliť iným spôsobom.

Hypotéza je odborné vysvetlenie predpokladu, čo ste predpokladali na začiatku, že sa stane v dobe tvorby projektu samotného experimentu.

Hypotéza je vytvorená na základe získaných informácií pred experimentom.

Zoznam materiálov

Zistenie všetkých dostupných informácií o téme, ktorú chcete riešiť. Je to dôležitá časť, ktorá umožňuje zistiť, či bol rovnaký alebo podobný problém už riešený a s akým výsledkom.

Predídeme tím riešeniu, ktoré už bolo niekedy uskutočnené, či s kladným alebo záporným riešením. Zároveň je dôležité naviazať na už dosiahnuté výsledky a súčasne uviesť využité podklady vo vlastnom riešení.

 

Vytlačiť E-mail