Chat with us, powered by LiveChat Festival vedy a techniky AMAVET - O Festivale

Organizátor súťaže - AMAVET

Od roku 1990 pôsobí AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku ako občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Od vzniku vystupuje OZ AMAVET ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET.

Od roku 1991 sa zúčastňuje svetovej prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International).
Od roku 1996 je súčasťou európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe).
Od roku 2006 je AMAVET integrálnou súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a verejnosť, ktorá organizuje súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž vedeckých projektov stredoškolskej mládeže na svete.

V roku 2008 bol AMAVET tiež pri založení súťaže stredoškolskej mládeže I-SWEEEP, USA -celosvetovej olympiády projektov trvalo udržateľného rozvoja  v oblasti energetiky, inžinierstva a environmentalistiky I-SWEEEP v Texase.

AMAVET v roku 2002 po po prvýkrát na Slovensku úspešne zorganizoval európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 svetovú prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International).

Festival vedy a techniky AMAVET organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku od roku 1998.

WWW.AMAVET.SK

Stránka slúži na publikovanie a zverejňovanie informácií súvisiacich s občianskym združením AMAVET. Nachádzajú sa tu články z rôznych oblastí vedeckého a spoločenského života, správy z podujatí, najnovšia ponuka príležitostí na osobnostný rozvoj, nechýba fotogaléria. Vďaka stránke sa priaznivci AMAVET-u vždy udržujú v aktuálnom obraze o činnostiach organizácie, z pohľadu Sekretariátu či klubov v rámci celého Slovenska.

WWW.JUNIORINTERNET.SK

Projekt Junior Internet organizujeme od roku 2006 a je určený všetkým mladým nadšencom, ktorí využívajú internet nielen pre zábavu. Stránka informuje o konferencii, ktorá je výnimočnou v rámci svojho druhu a dáva mladým ľuďom možnosť preraziť na internetovej sieti a taktiež prináša možnosť elektronického prihlasovania projektov či diskusné fórum pre priaznivcov tejto súťaže.

WWW.SUPERLETO.SK

Webová stránka poskytuje informácie o letných táboroch doma i v zahraničí, ktoré AMAVET organizuje. Umožňuje tak deťom, mladým ľuďom a rodinám s deťmi prihlásiť sa do tábora alebo na letný pobyt, či získať informácie o lokalitách, termínoch, ale aj o našej organizácií. Obľúbenými tábormi sú už roky tábory s odbornou tematikou, ktorá sa tu hravou formou realizuje v spojitosti s pobytom pri mori, v súčasnosti najmä animačný program „Zvedaví vedci“. V roku 2017 sme úspešne spustili už 12. sezónu letných pobytov a táborov.

WWW.LABAK.NET

Vďaka tejto webovej stránke sa žiaci ZŠ a SŠ môžu zapojiť do online seminára s názvom LaBáK. Riešia tak zadané úlohy a súťažia o rôzne vecné ceny. Stránka poskytuje informácie o súťaži ako aj priestor na registráciu a riešenie zadaných úloh.

CESTY ZA VEDOU

Poznanie a osobná skúsenosť je nepochybne trvalou istotou súkromného i profesionálneho rastu každého človeka. Práve preto organizujeme poznávacie cesty za vedou a technikou do celej Európy. Projekt Cesty za vedou, spojený s turistikou, organizujeme od roku 1990. K tradičným pobytom už roky patrí prekrásny a poučný víkend v Paríži či návšteva CERNu - jedného z najznámejších vedeckých centier na svete. Okrem našej širokej ponuky poznávacích podujatí, ktoré nájdete na našej stránke, pripravíme pre Vás radi podujatie podľa Vašich predstáv v rámci celej Európy.

Vytlačiť E-mail

Festival vedy a techniky AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT). FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. 

Celoštátnemu finále FVAT predchádzajú krajské kolá v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj).

Víťazi krajských kôl FVAT postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Počas neho súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.

FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále.

FVAT je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže Intel ISEF (USA) a CASTIC (China).

Žiaci môžu svoje projekty na krajské kolá prihlasovať na webovej stránke súťaže, registračný formulár sa zverejňuje k 1. septembru. Tí najlepší z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále súťaže.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky AMAVET je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. V AMAVET-e pomáhajú žiakom naplniť ich predstavy, pretože sú presvedčení, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu pomôže rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Žiakom, ktorí majú záujem prihlásiť sa na krajský FVAT, je určená publikácia s návodom ako vytvoriť vedecký projekt.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Prenájom priestorov

Vytlačiť E-mail