Festival vedy a techniky 2015

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY  celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET 2015.

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. 

Registrácia projektov je otvorená do 20.10.2015. Registráciu žiackych vedecký projektov nájdete tu.

Tohtoročnému celoštátnemu kolu bude predchádzať až 6 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Prešov (Košický a Prešovský kraj).

Víťazi krajských festivalov budú mať zaručenú účasť na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční na  v Bratislave v dňoch .8 - 10. novembra 2015 v rámci ktorého môžu súťažiť o postupy na medzinárodné súťaže a prehliadky a ceny.

Žiaci môžu svoje projekty na krajské či celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky prihlasovať na webovej stránke www.registracia.festivalvedy.sk, kde nájdu i viac informácií. Tí najlepší z krajských kôl postupujú priamo na celoslovenské kolo súťaže. Ostatné projekty prihlásené priamo do celoslovenského kola prechádzajú výberom.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí.

 

 

AMAVET:

Od roku 1990 pôsobí AMAVET na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Od vzniku AMAVETu vystupuje organizácia ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET. Od roku 1991 sa zúčastňuje svetovej prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International) a od roku 1996 európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe). Od roku 2006 je AMAVET integrálnou súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a verejnosť, ktorá organizuje súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou súťažou vedeckých projektov žiakov na úrovni našich stredných škôl na svete. V roku 2008 bol AMAVET tiež pri založení celosvetovej olympiády trvalo udržateľného rozvoja z oblasti energetiky, inžinierstva a environmentalistiky I-SWEEEP v Texase. V roku 2002 po prvý krát na Slovensku zorganizoval úspešne európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 svetovú prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International). Festival vedy a techniky organizujeme od roku 1998.

 

 

 Vytlačiť  E-mail